Ừ thì một chút gì đó để trao đổi, để cà khịa cùng bạn bè, để biết là mình đang tồn tại trong cái thế giới Net huyền ảo.

Pdanghai.