Họ và tên: Phạm Đăng Hải.
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1988.
Giới tính: Nam.
Công việc: Học viên cao học K22 Trường ĐHSP Hà Nội
Email: admin@pdanghai.net