Địa chỉ website mới http://www.pdanghai.com/

Địa chỉ website mới http://www.pdanghai.com/

Pdanghai’s Blog xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 28/04/2010 đến nay Pdanghai’s Blog đã “chạy” được 3 năm. Để tiện cho việc sử dụng và “chăm sóc” Website được tốt hơn, nay Pdanghai’s Blog chuyển từ địa chỉ https://pdanghai.wordpress.com sang địa chỉ mới là http://www.pdanghai.com/.

Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Pdanghai’s Blog trong thời gian sắp tới.

Cảm ơn