Thực sự rất hay và rất đáng để suy ngẫm mỗi ngày. Tu thân mỗi ngày cũng là một cách để trở thành làm người tốt!

Lời dạy của Khổng Tử