Dưới đây là điểm thi các môn của kì thi Sau đại học ĐHSP Hà Nội. Các bạn tải về theo đường link dưới đây, nhập số báo danh như hướng dẫn để xem điểm thi.

Ket Qua 08-2012(upload)

Dưới đây là điểm chuẩn các mã ngành.