Các bạn vô Pdanghai’s Blog từ trước đến nay chắc đều cũng thấy mình để một site liên kết đến Gigapedia. Đó là trang web mà lưu trữ rất nhiều tài liệu hay mà hầu như tất cả các môn khoa học đều có. Trước đây khi còn là sinh viên, lúc làm luận văn tốt nghiệp mình cũng đã tìm rất nhiều sách hay từ trang web này. Nhưng nay thì trang web này đã phải đóng cửa. Dưới đây là bài viết rõ nguyên nhân tại sao lại có điều này.


Liên minh quốc tế các nhà xuất bản, bao gồm Cambridge University Press, Elsevier và Pearson Education Ltd, đã kiện thành công và chấm dứt hoạt động vi phạm bản quyền với doanh thu ước tính khoảng 7 triệu bảng Anh với hai trang web http://www.ifile.ithttp://www.library.nu.

Hai nền tảng, dịch vụ chia sẻ file http://www.ifile.it và thư viện các liên kết http://www.library.nu đã cùng nhau tạo nên một "thư viện internet" khoảng hơn 400.000 sách điện tử được tải về miễn phí, bất hợp pháp. Theo một báo cáo của công ty luật Lausen của Đức mà đã giúp các nhà xuất bản kiện, thì những người quản lý các trang web trên đã tạo ra doanh thu ước tính khoảng 8 triệu Euro (tương đương 6.7 triệu bảng Anh) nhờ quảng cáo, tài trợ và bán các tài khoản premium.

Các Nhà xuất bản có liên quan khác bao gồm Georg Thieme, HarperCollins; Hogrefe, NXB Macmillan Ltd, Cengage Learning, John Wiley & Sons, công ty McGraw-Hill, Pearson Education Inc, Oxford University Press, Springer, Taylor & Francis, CH Beck, và Walter de Gruyter. Liên minh cũng phối hợp bởi các Nhà xuất bản ở Đức, Liên đoàn những người bán sách (Börsenverein) và Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế (IPA), Jens Bammel, tổng thư ký của IPA, cho biết: "Ngày nay, ngành công nghiệp sách quốc tế đã chỉ ra rằng luôn tiếp tục đứng lên chống lại các tổ chức tội phạm vi phạm bản quyền.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ không tha thứ cho kẻ ăn bám, tạo nên lợi nhuận phi lý bằng cách lấy đi công sức của các tác giả và nhà xuất bản mà đáng ra họ là người được hưởng. Đây là một bước quan trọng hướng tới sự kinh doanh minh bạch, trung thực và công bằng các nội dung số trên Internet".

Alexander Skipis, giám đốc điều hành Börsenverein, nói thêm: "Trường hợp này chứng tỏ, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc đấu tranh chống vi phạm bản quyền thì việc vi phạm bản quyền có hệ thống đã phát triển thành một doanh nghiệp tội phạm cao và hấp dẫn."

Theo VnMath.com

Có lẽ library.nu cũng giống như hàng loạt các site upload nổi tiếng như megaupload.com chẳng hạn, đều đã phải đóng cửa dù hoạt động rất lâu. Tuy nhiên chúng ta cũng vui khi trang mediafire.com chưa đến mức đóng cửa, mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua 🙂