Đây là hai tiết mục sau trong loạt 3 tiết mục của học sinh lớp 11A – lớp mình chủ nhiệm biểu diễn trong hội thi Tiếng hát học sinh trường THPT Thị xã Phú Thọ nhân dịp kỉ niệm 20/11 năm nay. Xem các trò biểu diễn mà thấy vui ghê, tự hào lắm !^.^!

Sẽ sớm cập nhật bài thi đầu tiên.