Theo yêu cầu của bạn Mạnh mình đã sưu tầm được một số tài liệu về Tôpô đại cương. Có thể các bạn sẽ tìm được trên mạng, nhưng cũng xin đưa lên.

Tải về Ebook tổng hợp về Tôpô đại cương TẠI ĐÂY!
(Link dự phòng: TẠI ĐÂY)

Ngoài ra nếu có điều kiện thì bạn nên mua các cuốn sách sau về tham khảo:
1. Tôpô đại cương-Đậu Thế Cấp
2. Tôpô đại cương – Độ đo và tích phân-Nguyễn Xuân Liêm
3. Bài tập tôpô đại cương độ đo và tích phân-Đỗ Đức Thái

Chúc bạn luôn học tập tốt! 🙂