Nhân dịp Vu Lan năm nay – tháng báo hiếu cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Mời mọi người đọc bài thơ Tâm sự cùng con để có thể thêm yêu quý và thấy rõ trách nhiệm với cha mẹ mình.