Dưới đây là đề thi môn Toán CĐ năm 2011 cùng Đáp án chính thức của Bộ giáo dục và Đào tạo.