Dưới đây là đề thi và Gợi ý giải Đề thi Đại học môn Toán khối B năm 2011.

Các bạn nhấp vào link sau đây để tải về ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO