Dưới đây là đề thi Đại học môn Toán khối D năm 2011.

Gợi ý Đáp án Đề thi ĐH môn Toán khối D năm 2011

Các bạn nhấp vào link sau đây để tải về ĐÁP ÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO