Đây là đề thi môn Sinh học năm nay.

Gợi ý đáp án môn Sinh học.