Dưới đây là đề thi cùng gợi ý lời giải đề thi Vật lý, khối A, năm 2011.

Các bạn tải về ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO.