Dưới đây là đề thi cùng gợi ý lời giải đề thi Hóa học, khối A, năm 2011.

Các bạn nhấp vào link sau để tải về ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO.