Sách Đại số đại cương dành cho sinh viên ngành Toán.
Tác giả: Hoàng Xuân Sính
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2005
Nội dung sách gồm 6 chương:
Chương I: Tập hợp và quan hệ
Chương II: Nửa nhóm và nhóm
Chương III: Vành và trường
Chương IV: Vành đa thức
Chướng V: Vành chính và vành Ơclit
Chương VI: Đa thức trên trường số
File PDF: Dai so Dai cuong – Hoang Xuan Sinh

Nguồn: VnMath.com