Nhân dịp hôm qua, tức ngày 13/06/2010. Cái ngày mà mình cảm thấy cực kì xúi quẩy thì lại có số lượng khách vào đông kỉ lục, 187 khách, hơn cả số lượng khách ghé thăm hôm 06/06/2011 (182 khách). Tiện đó, ngồi xem mấy cái thống kê, thấy blog của mình cũng không đến nỗi tệ lắm thì phải 🙂