Tài liệu này bao gồm đề thi Cao học Toán qua các năm của các trường: ĐHSP TP HCM, ĐH QGHN, ĐH Huế, ĐH Vinh, ĐH Quy Nhơn, Viện Toán.
Các bạn tải về TẠI ĐÂY!