Hai đề thi này lấy từ trang của thầy Trung Tuân. Các bạn cùng tham gia giải và thảo luận ngay tại topic này nhé!

Olympic Duyen hai Bac Bo 2011 Toan 10

Olympic Duyen hai Bac Bo 2011 Toan 11