Trước hết nhắc lại về đơn vị đo Rađian. Đây là một đơn vị được sử dụng nhiều trong toán học, khoa học và kĩ thuật song song với đơn vị độ quen thuộc.

Cung tròn có độ dài bằng bán kính gọi là cung có số đo 1 rađian.
Góc ở tâm chắn cung 1 rađian gọi là góc có số đo 1 rađian.
1 rađian được viết tắt là 1 rad.

Công thức liên hệ giữa độ và rađian như sau: \frac{\alpha}{\pi}=\frac{a}{180},
trong đó a có đơn vị là độ, \alpha có đơn vị rađian.

ĐiỀU LẠ: \sin{\left( \frac{180\pi}{180+ \pi}\right)}^{\circ} = \sin{\left( \frac{180\pi}{180+\pi}\right)}!

Thật vậy, đặt x=\frac{180\pi}{180+\pi} thì ta có:
\sin{x}=\sin{\left(\pi-x\right)} =\sin{\left(\pi-\frac{180\pi}{180+\pi}\right)} = \sin{\frac{{\pi}^{2}}{180+\pi}}
= \sin \frac{\pi x}{180}= \sin x^{\circ} (chú ý rằng x^{\circ}=\frac{\pi x}{180} rad).

Các bạn có thể thử lại bằng máy tính bỏ túi, sẽ tính được \sin x = 0,053 864 486.

Các số: y=\left(2k+1\right)\frac{180\pi}{180+\pi} (k \in \mathbb{Z}) và z=l.\frac{360\pi}{180-\pi} (l \in \mathbb{Z})
cũng có tính chất \sin y = \sin y^{\circ}, \sin z = \sin z^{\circ}.