Với phương pháp giảng dạy vận dụng công nghệ “đi cáp treo” của thầy Trần Phương, các bạn sẽ rút ngắn được thời gian ôn tập mà vẫn đạt kết quả cao nhất có thể trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 sắp tới. Hệ thống bài giảng bao quát các chuyên đề trọng điểm, nội dung cô đọng, ngắn gọn, đi vào những vấn đề cốt lõi giúp bạn loại bỏ những kiến thức không trọng tâm và ít xuất hiện trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, tránh tình trạng học lan man mất thời gian mà lại không hiệu quả.

Nội dung khóa học bao gồm:
– Hệ thống bài giảng được biên soạn theo nội dung cấu trúc đề thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.
– Hệ thống bài tập về nhà và lời giải chi tiết của từng dạng bài trong mỗi chuyên đề.

Chuyên đề 01: Hàm số. Download.
Bài 1: Phương pháp hàm số.
Bài 2. Tính đơn điệu của hàm số.
Bài 3. Cực trị hàm đa thức và hàm phân thức.
Bài 4. Tiệm cận và khoảng cách.
Bài 5: Tiếp tuyến hàm đa thức và phân thức.
Bài 6. Tương giao của đồ thị các hàm số.
Bài 7. Biện luận phương trình, bất phương trình bằng đồ thị.

Chuyên đề 02: Phương trình lượng giác. Download.
Bài 1: Phương trình đẳng cấp đối với sin, cos.
Bài 2. Phương trình đối xứng với sin, cos, tan, cot.
Bài 3. PT đối xứng, PP sử dụng công hạ bậc và nhân đôi.
Bài 4: Sử dụng công thức góc nhân ba và biến đổi giữa tổng – tích.

Chuyên đề 03: PT, BPT và HPT đại số. Download.
Bài 1. Phương trình, bất phương trình vô tỉ.
Bài 2. Hệ phương trình đại số.

Chuyên đề 04: Tích phân và ứng dụng của tích phân. Download.
Bài 1. Nguyên hàm, tích phân và bài tập sử dụng công thức.
Bài 2.Tích phân các hàm số có mãu số chứa tam thức bậc hai.
Bài 3. Biến đổi và đổi biến nâng cao tích phân hàm phân thức hữu tỉ.
Bài 4. Tích phân cơ bản của các hàm số lượng giác.
Bài 5. Các phép đổi biến số cơ bản và nâng cao, tích phân hàm lượng giác.
Bài 6. Phương pháp lượng giác hóa tích phân hàm vô tỉ
Bài 7. Tích phân hàm vô tỉ.
Bài 8. Các dạng đặc biệt của tích phân xác định.

Chuyên đề 05: Hình học không gian. Download.
Bài 1. Một số dạng toán về tứ diện.
Bài 2. Một số dạng toán về hình chóp.
Bài 3. Một số dạng toán về hình hộp và hình lập phương.
Bài 4. Các dạng toán về hình cầu và các bài toán giải bằng 2 phương pháp.

Chuyên đề 06: BĐT và Min, Max của hàm số. Download.

Chuyên đề 07: Hình học giải tích phẳng. Download.
Bài 1. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
Bài 2. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng.
Bài 3. Đường tròn.
Bài 4. Đường Elip.
Bài 5. Đường Hypecbol.
Bài 6. Đường Parabol.

Chuyên đề 08: Hình học giải tích không gian. Download.
Bài 1. Phương pháp tọa độ trong không gian.
Bài 2. Phương trình mặt phẳng trong không gian.
Bài 3 Phương trình đường thẳng trong không gian và mặt cầu.

Chuyên đề 09: Số phức. Download.

Chuyên đề 10: Tổ hợp và xác suất. Download.
Bài 1. Các bài toán về công thức tổ hợp, chỉnh hợp.
Bài 2. Các bài toán về nguyên lí đếm.
Bài 3. Các bài toán về khai triển nhị thức Newton.
Bài 4. Xác suất của một biến cố.

Chuyên đề 11: PT và BPT siêu việt. Download.
Bài 1. Phương trình mũ và bất phương trình mũ.
Bài 2. Phương trình logarit và bất phương trình logarit.

Nguồn: VnMath.com.