Các bạn nhấp theo đường link dưới đây để tải về.

Sách Giáo viên Giải tích 12 NC.

Sách Giáo viên Hình học 12 NC.