Đây là bài hát yêu thích do ca sĩ Vân Trường thể hiện.