Mấy video này cũng lâu lắm rồi (năm 2007 thì phải). Cũng tình cờ gặp được mấy video này thôi. Thấy khá thú vị đấy, hihi. Cụ Bill này tên Việt Nam là Trần Nguyên Hùng ở chợ Bến Thành (tức Anh Hùng trên Núi, hihi). Qua mấy video này để thấy nếu cố gắng và quyết tâm thì học tiếng Anh không khó.
Phần I.

Phần II.

Phần III.

Phần IV.