Sắp kỉ niệm một năm tạo blog rồi mà bây giờ lượng khách mới có hơn 500 lượt, hihi. Cũng tại không dành nhiều thời gian đầu tư viết cũng như sưu tầm.

Từ tháng 3/2011 mới bắt đầu tập trung viết và quảng cáo trên mạng nên lượng khách bắt đầu tăng hơn, hi. Hy vọng các tháng tiếp theo sẽ ổn định.