Note: Loạt bài viết này được sưu tầm từ Internet bởi nhiều nguồn khác và sắp xếp một cách hợp lý nhất có thể. Tác giả bài viết không chịu bất cứ trách nhiệm nào về thông tin được đăng tải này và nếu bạn đọc có tin theo, hihi. Chúc các bạn vui vẻ!

Đây là hình ảnh của 12 cung hoàng đạo quanh mặt trời và thời gian tương ứng.

1. Cung Dương Cưu (từ 21/03 đến 20/04)
Hình ảnh chòm sao Aries trên bầu trời

Continue Reading…

2. Cung Kim Ngưu (từ 21/04 đến 21/05)
Hình ảnh chòm sao Taurus trên bầu trời

Continue Reading…

3. Cung Song Nam (từ 22/05 đến 21/06)
Hình ảnh chòm sao Gemini trên bầu trời

Continue Reading…

4. Cung Bắc Giải (từ 22/06 đến 22/07)
Hình ảnh chòm sao Cancer trên bầu trời

Continue Reading…

5. Cung Sư tử (từ 23/07 đến 23/08)
Hình ảnh chòm sao Leo trên bầu trời

Continue Reading…

6. Cung Xử Nữ (từ 24/08 đến 22/09)
Hình ảnh chòm sao Virgo trên bầu trời

Continue Reading…

7. Cung Thiên Bình (từ 23/09 đến 23/10)
Hình ảnh chòm sao Libra trên bầu trời

Continue Reading…

8. Cung Hổ Cáp (từ 24/10 đến 22/11)
Hình ảnh chòm sao Scorpio trên bầu trời

Continue Reading…

9. Cung Nhân mã (từ 23/11 đến 21/12)
Hình ảnh chòm sao Sagittarius trên bầu trời

Continue Reading…

10. Cung Ma Kết (từ 22/12 đến 20/01)
Hình ảnh chòm sao Capricorn trên bầu trời

Continue Reading…

11. Cung Bảo Bình (từ 21/01 đến 18/02)
Hình ảnh chòm sao Aquarius trên bầu trời

Continue Reading…

12. Cung Song ngư (từ 19/02 đến 20/3)
Hình ảnh chòm sao Pisces trên bầu trời

Continue Reading…