Cái này lấy bên MathVn.com cho mọi người thư giãn chút xíu.

Bạn phải trả lời 39 câu hỏi trong vòng 40 phút. Các câu hỏi bằng hình ảnh nên không cần rành tiếng Anh, bạn vẫn có thể dễ dàng hiểu được.

Hãy chọn ngôn ngữ là English và bấm Start để bắt đầu.

Trả lời xong click vào Menu, chọn Send để xem kết quả.

Các bạn chọn theo đường dẫn dưới đây để bắt đầu.
Kiểm tra IQ của bạn!