Đây là hai cuốn sách của các tác giả: Đinh Thế Lục-Phạm Huy Điển-Tạ Duy Phương. (Viện Toán)
Cuốn 1: Giải tích hàm một biến.
Cuốn 2: Giải tích hàm nhiều biến.
Xin giới thiệu tới các bạn!

Giai tich ham mot bien-Vien toan hoc

Giai tich ham nhieu bien-Vien Toan hoc