Nguồn VnMath.com.

Cơ sở lý thuyết Hàm biến phức.
Tác giả: Nguyễn Thủy Thanh.
NXB ĐHQG, 2006.

Mục lục
Chương 1. Mặt phẳng phức và hàm biến phức
Chương 2. Hàm chỉnh hình
Chương 3. Lý thuyết tích phân hàm chỉnh hình
Chương 4. Các tính chất cơ bản của hàm chỉnh hình
Chương 5. Hàm đa trị và diện Riemann
Chương 6. Lý thuyết thặng dư và ứng dụng
Chương 7. Ánh xạ bảo giác

Co so ly thuyet ham bien phuc – nguyen thuy thanh