Dưới đây là Bài tập Giải tích hàm của tác giả Phạm Đình Đồng (hay) và Bài tập Giải tích hàm qua các kì thi. Các bạn nhấp theo đường link dưới đây để tải về.

Bai tap Giai tich ham_Pham Dinh Dong

Bai tap Giai tich ham qua cac ki thi