Cái này mình lấy trên trang blog của thầy Trungtuan, hy vọng hữu ích với các bạn mới và thầy không có ý kiến gì,hihi. Cảm ơn thầy Trungtuan!
Trên WordPress công thức Toán cũng gõ như các forum khác nhưng có một thay đổi nhỏ, bạn phải thêm chữ latex vào trước mã của công thức. Ví dụ, để được phân số \dfrac{1}{2} bạn phải gõ latex \dfrac{1}{2} giữa hai dấu $. Nhớ là không được gõ liền latex\dfrac{1}{2}. Xem thêm tại http://support.wordpress.com/latex/.
Mời mọi người thử luôn,hi!
Đây là danh sách các ký hiệu trong LaTeX.